ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

利弊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -利弊-, *利弊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利弊[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] pros and cons; merits and drawbacks; advantages and disadvantages, #30,124 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obviously, the meal is included, from what he said, so let's just sit here, we'll weigh the pros and cons from a calm place, we'll make a decision.[CN] 显然,根据他所说的 这顿饭都包在团费里了 我们何不边吃边谈 冷静地权衡利弊,再作决定吧 Couples Retreat (2009)
They look at the cost benefit and they go "Hm, I don't think that's good."[CN] 他们权衡利弊之后也许会说 "嗯,我觉得不应该(发动战争)" Why We Fight (2005)
Their emotions for better or for worse[CN] 他们的情感有时也有利弊 The Substitute (2007)
I mean, it's a balancing test, right?[CN] 这属于利弊平衡取舍 对吧? Questionable Characters (2004)
There's no attempt to lay out from the nation prose and cons of this particular war.[CN] "没有试图针对这场战争 利弊的思考" Why We Fight (2005)
Pros and cons.[CN] 说下利弊 Music and Lyrics (2007)
Fieldston wrote that great piece on the pros and cons of instant replay.[CN] Fieldston写道,很大一块 在即时重播的利弊 Open Window (2006)
Weigh the alternatives.[CN] 杖衡利弊 Hangman's Curse (2003)
When politicians, who understand contracts, future contracts, when they look at war, they have a different cost benefit analysis.[CN] 但是了解内幕商业运作的政客们去权衡利弊时 他们会有不同的权衡方法 Why We Fight (2005)
You get a willingness to look at the cost benefit scenario.[CN] 你会很自然的去权衡利弊 Why We Fight (2005)
I know it's tragic to think this way... but you can't argue with the fucking logic![CN] 我知道这样想很糟糕 你不能不冷静地分析利弊 Whoever Did This (2002)
- It is not unreasonable. Read the cases. The court has to apply a balancing test.[CN] 法庭必须要衡量利弊 Questionable Characters (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top