ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切迫

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切迫-, *切迫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切迫[qiè pò, ㄑㄧㄝˋ ㄆㄛˋ, ] urgent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P) [Add to Longdo]
切迫した[せっぱくした, seppakushita] (adj-f) pressing; urgent; imminent [Add to Longdo]
切迫[せっぱくかん, seppakukan] (n) sense of urgency [Add to Longdo]
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The matter is really pressing.事態はかなり切迫している。
There was a tense atmosphere in the room.部屋には切迫した空気がみなぎっていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're so close.[JA] 切迫してるのね Europa Report (2013)
How do you think people responded to the prospect of imminent doom?[JA] 人々は切迫した悪い運命に どう反応したと思う? Tomorrowland (2015)
Everything screams mid-life crisis, impending divorce, and sweet Wren's charming blush tells us the rest of the sordid tale.[JA] 離婚を考えてる最中で レンの顔も赤くなってる 2人の関係は切迫してるね Black Market (2014)
It's a bit tense in here.[JA] ここは 切迫してる Liberty (2013)
But these are desperate times, Thomas.[JA] 今は切迫した時期ですよ Underworld: Blood Wars (2016)
Which of these threats... - If any.[JA] - 時間が切迫してるのは? America (2015)
Can you turn that up, please, love? Thank you very much, ladies and gentlemen. I know you're all aware of how urgent this situation is.[JA] ボリュームを上げてもらえますか? [この状況がいかに切迫したものか みなさんおわかりのことと思います] Episode #3.3 (2013)
Remember when I said Finch wasn't in imminent danger?[JA] フィンチは切迫した 危険にないといつ言ったか覚えてる? A House Divided (2014)
Just when we're expecting another baby. Don't you think we're under pressure enough?[JA] 切迫感は ないの? Woman in Gold (2015)
You see, the thing is, we don't wanna take any chances... because the stakes are so significant.[JA] 賭けには出られない 事態が切迫してて Ted 2 (2015)
Listen to me. We need your help and it's urgent.[JA] 答えてくれ 切迫した状況なんだ The Call (2013)
The situation in Shanghai is critical and the number of wounded is increasing[JA] 上海の状況は切迫していて 負傷者は増加しています The Crossing 2 (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切迫[せっぱく, seppaku] draengen, -eilen, bevorstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top