ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出访

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出访-, *出访*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country, #15,997 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
so that I must look after the child.[CN] 都要外出访友 所以我必须照看那孩子 The Copper Beeches (1985)
-Your visit to France with the King is postponed for a week.[CN] 你和国王出访法国的计划推迟一周 Your visit to France with the King is postponed for a week. The Act of Treason (2008)
The answer's no.[CN] 要求播出访问吗? The Insider (1999)
Some 1 0 years ago, during a lengthy Visit to Warsaw,[CN] 大约十年前 我长期出访华沙之时 A Scandal in Bohemia (1984)
He's canceling the remainder of this trip and returning to Washington on the advice of his doctor[CN] 出访行程提前结束 将回华盛顿休养 Thirteen Days (2000)
And even with the White House escort, it got ugly.[CN] 就连白宫的护卫人员 也有一段距离 每次我跟随布什出访 都会遇到示威人群 Death of a President (2006)
There were 107 administration officials or Secret Service personnel, who either saw it or had access to it up to 10 days ahead of the visit.[CN] 只有107个政府官员 和秘密特工人员可以看到 在出访10天前可以看到这个报告 Death of a President (2006)
[ Laughter ] Count on me for what?[CN] 我以为我是要报道雷诺兹总统的出访 Velvet Goldmine (1998)
-Stop it! I had a thought.[CN] 我有一计 下次亨利出访外国 I had a thought. Matters of State (2008)
The smiling young princess showed no sign of the strain of the week's continuous public appearances, and, at her country's embassy that evening, a formal reception and ball in her honor was given by her country's ambassador to Italy.[CN] 从公主的笑脸可知她 The smiling young princess showed no sign of the strain 经过一周的出访活动仍无疲态 of the week's continuous public appearances, 当晚 在大使馆 and, at her country's embassy that evening, Roman Holiday (1953)
Cοuldn't bear the idea οf a life οf tοurs, public duty, οf...[CN] 四处出访,还有公众责任 The King's Speech (2010)
It's going to be hard, but look after things while I'm away.[CN] 今后肯定会很难 出访期间就拜托了 Nihon chinbotsu (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top