ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出来事

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出来事-, *出来事*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来事[できごと, dekigoto] TH: เหตุการณ์
出来事[できごと, dekigoto] TH: เรื่องราว

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来事[できごと, dekigoto] (n) incident; affair; happening; event; (P) #2,837 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What were the chief events of 1990?1990年の主な出来事は何でしたか。
It happened in a flash.あっと言う間の出来事でした。
You don't have to be very old to remember that event.あの出来事はそんなに年寄りでなくても覚えているよ。
They were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.ある出来事を記念したり先祖の伝説を伝えるために建てられたものであった。
The day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.おととい、彼はその原野で奇妙な出来事を目撃した。
This is how the incident happened.このようのしてその出来事は起こった。
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる可能性は2百万回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。
All the events described in this story are imaginary.この物語の中で書かれているすべての出来事は架空のものです。
This story is based on actual events.この物語は実際の出来事に基づいている。
This is an actual happening.これは実際の出来事です。
This is a daily occurrence.こんな出来事は日常茶飯である。
Did you hear what happened to John?ジョンに起こった出来事について聞きましたか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it's just that for the past two weeks some extremely odd things have been happening at Clavius.[JP] この2週間... ... 非常に奇妙な出来事が クラビウス基地で起きています 2001: A Space Odyssey (1968)
It's really a very long story.[JP] 昨日の出来事から話すので 長くなりますよ You're in Love, Charlie Brown (1967)
It's about the future, isn't it? - Information about the future. - Wait a minute.[JP] 未来のことだな 未来の出来事がここに? Back to the Future (1985)
- Do you have any firsthand information...[JP] 病院内で出来事を ... - 放っておいて Halloween II (1981)
I never gave these stories much credence but particularly in view of some of the other things that have happened I find them difficult to put out of my mind.[JP] 私は信じなかったが―― 一連の出来事を 考え合わせると―― 否定するのが 難しくなってきました 2001: A Space Odyssey (1968)
-Can't you see that things aren't well?[CN] 你就看不出来事情不对劲么 Buddy Hutchins (2015)
I keep trying to forget what happened and wonder what my life might have been, if that car of Haskell's hadn't stopped.[JP] 俺はこの出来事を 忘れようとしてる 俺の人生は どうなっていただろう... もし ハスケルが 車を止めなかったなら Detour (1945)
What about all that talk about screwing up future events?[JP] 未来の出来事を 変えるなと言ってて Back to the Future (1985)
Don't go away ... cause here is a scene ...[JP] 「何処にも行くな...ここで起こる出来事を...」 Halloween (1978)
And if we refer back to this card back here if you look at it, the time sequence indicates a three-month period.[JP] このカードをここに戻せば 向こう3ヶ月の 出来事が読み取れるわ Soylent Green (1973)
Do you think I should talk upon the role our generation will play in world affairs?[JP] 世界で起きてる出来事に― 私たちができることを 話そうかしら You're in Love, Charlie Brown (1967)
Anything you do can have repercussions on future events. Do you understand?[JP] 未来の出来事に 影響が出たらコトだ Back to the Future (1985)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出来事[できごと, dekigoto] Ereignis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top