ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出于利益关系 明政府自15 [...] 租借给葡萄牙 作为贸易港口

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出于利益关系 明政府自15 [...] 租借给葡萄牙 作为贸易港口-, *出于利益关系 明政府自15 [...] 租借给葡萄牙 作为贸易港口*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

出于 利益 关系 政府 1558 澳门 租借 葡萄牙 作为 贸易 港口

 


  

 
出于
 • (chū yú, ㄔㄨ ㄩˊ) be due to; stem from [CE-DICT-Simplified]
利益
 • (りえき) ผลประโยชน์ [LongdoJP]
 • (りえき(P);りやく) (n,vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) [EDICT]
 • (lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ) benefit; (in sb's) interest [CE-DICT-Simplified]
 • (lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ) benefit; (in sb's) interest [CE-DICT-Traditional]
关系
 • (guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ) relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi [CE-DICT-Simplified]
 • (みょう) (n) (1) {Buddh} vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) [EDICT]
 • (みん) (n) Ming (dynasty of China, 1368-1644) [EDICT]
 • (めい) (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [EDICT]
 • (さや) (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [EDICT]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming [CE-DICT-Simplified]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming [CE-DICT-Traditional]
政府
 • (せいふ) รัฐบาล [LongdoJP]
 • (せいふ) (n) government; administration; (P) [EDICT]
 • (zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ) government [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ) government [CE-DICT-Traditional]
 • (じ;ころ(ok)) (pref) (1) self-; (2) (じ only) (See 至) from ... [EDICT]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT-Simplified]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT-Traditional]
 • (ねん) (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [EDICT]
 • (とし) (n-adv,n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one's prime; old age; (P) [EDICT]
 • (とせ) (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [EDICT]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Simplified]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Traditional]
 • (おこり) (n) source; origin; cause; beginning; genesis [EDICT]
 • (qǐ, ㄑㄧˇ) to rise; to raise; to get up; to initiate (action); classifier for cases or unpredictable events [CE-DICT-Simplified]
 • (qǐ, ㄑㄧˇ) to rise; to raise; to get up; to initiate (action); classifier for cases or unpredictable events [CE-DICT-Traditional]
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Simplified]
澳门
 • (Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ) Macao; Aomen; Macau [CE-DICT-Simplified]
租借
 • (そしゃく) (n,vs) lease [EDICT]
 • (zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ) leasehold [CE-DICT-Simplified]
 • (zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ) leasehold [CE-DICT-Traditional]
 • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT-Simplified]
 • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT-Simplified]
葡萄牙
 • (ポルトガル) (n) (uk) Portugal [EDICT]
 • (Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ) Portugal [CE-DICT-Simplified]
 • (Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ) Portugal [CE-DICT-Traditional]
作为
 • (zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ) one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be [CE-DICT-Simplified]
贸易
 • (mào yì, ㄇㄠˋ ㄧˋ) (commercial) trade [CE-DICT-Simplified]
港口
 • (こうこう) (n) harbor entrance; harbour entrance [EDICT]
 • (gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ) port; harbor [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ) port; harbor [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top