ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出っ張り

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出っ張り-, *出っ張り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
出っ張り[でっぱり, deppari] (n) tumor; tumour; protrusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What, you climbed onto the ledge of the bridge?[JA] 橋の出っ張りに降りたの? Look Before You Leap (2014)
Yes, someone else was on the bridge before she died. There were two sets of footprints In the soot on the ledge.[JA] 橋に誰かいた 出っ張りに2種類の足跡が Look Before You Leap (2014)
You might wanna put those back in the holster.[JA] その出っ張りは 隠しておいた方がいいんじゃない. Pilot (2008)
Whatever's at the end of this beebee, that's what you're aiming at.[JA] その出っ張りの先にあるものが 君が狙いをつけて 撃つものだ Free State of Jones (2016)
You see that little beebee on the end?[JA] 小さい出っ張りが見える Free State of Jones (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top