ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凶猛

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凶猛-, *凶猛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶猛[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, / ] fierce, #14,751 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Letting his presence known![CN] 凶猛威武的杰罗斯 Mr. Go (2013)
"Lupine." It means wolf, right?[CN] "凶猛"。 这意味着狼,对吧? Wolves (2014)
I like any animal that bites.[CN] 我喜欢那些凶猛的动物 Cake (2014)
- You didn't tell me she was so feral.[CN] 你可没跟我说过她这么凶猛 You didn't tell me she was so feral. Closure (2015)
Fierce hatred.[CN] 凶猛的恨意 Bilocation (2013)
The power of these clashes can even shatter tusks.[CN] 撞击如此凶猛 甚至可以将象牙粉碎 {\3cH202020}The power of these clashes can even shatter tusks. Savannah (2013)
Heavy rain poured down and hit the front window hard.[CN] 大雨就凶猛地泼洒着挡风玻璃 倾盆而下 Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013)
I encourage ferocious attack and belligerent defense.[CN] 凶猛地进攻 坚强地防御 Street Fighter: Assassin's Fist (2014)
I am a ferocious fire-breathing dragon![CN] 我可是凶猛、会吐火的龙呐! My Little Pony: Equestria Girls (2013)
Neither of you could have predicted that the threat to Ms. Wainwright was so... immediate.[CN] 你们俩也不能未卜先知 对Wainwright女士的威胁来的如此... 凶猛 Most Likely to... (2014)
The torrential waters rushed in at a rate 40,000 times greater than Niagara Falls, turning a vast desert into the Mediterranean Sea... in less than a year.[CN] 凶猛的洪水规模超过尼加拉瓜大瀑布4万倍 The torrential waters rushed in at a rate 40,000 times greater than Niagara Falls, 不到一年的时间里就将这辽阔的荒漠变成了地中海 turning a vast desert into the Mediterranean Sea... in less than a year The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
- ULBRICHT: He's a hairy fucker.[CN] -他是一个凶猛Ulbricht。 Deep Web (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top