ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凶恶

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凶恶-, *凶恶*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; frightening, #25,652 [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; fiendish, #25,652 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.[CN] 不叫我们遇见试探 救我们脱离凶恶 Shane (1953)
Scott, he can't stay here. Tell him how desperate these men are.[CN] 他不能不走,他们穷凶恶 Foreign Correspondent (1940)
And sometimes they even begged for charity from the tough trailhands.[CN] 有时他们甚至向凶恶的放牧者乞讨 Cheyenne Autumn (1964)
I'll have the vegetable plate as usual.[CN] 五官狰狞 面相凶恶 The Whole Town's Talking (1935)
It's the great, big... nasty, nasty bomb![CN] 强力的, 巨大的, 凶恶的炸弹 ! Darling (1965)
Gives us this day, our daily bread and forgive us our debts, as we forgive our debtors and lead us not into temptation, but deliver us from evil for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.[CN] 我们日用的饮食 今日赐给我们 免我们的债 如同我们免了人的债 不叫我们遇见试探 救我们脱离凶恶 Peyton Place (1957)
The most vicious, contemptible act[CN] 最凶恶 最卑劣的行为 Bordertown (1935)
Fore and aft, the brutish palanquin jockeys who bear her are veritable red ogres, in nothing but loincloths, their bodies covered with hair as thick as a bear's.[CN] 但压制在她前后的两人 却是仅穿着条丁字裤的凶恶坏蛋 身上还长满了像熊一样的黑毛 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
This protection now enables you to become parties to an outrageous and miscarriage of justice[CN] 这个保护法使你们成为 一伙凶恶的藐视法律的团伙 The Dark Mirror (1946)
"And lead us not into temptation, but deliver us from evil.[CN] 不要让我们陷于诱惑 但救我们免于凶恶 MASH (1970)
A tough guy, huh?[CN] 出去。 - 一个凶恶的家伙,呃? The Best Years of Our Lives (1946)
Here I've found that peace of mind that I'd lost amid the horrors and misfortunes of war.[CN] 我在此感受到了灵魂的平静 这是我在漫长的凶恶战争中 失落已久的 Paisan (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top