ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凶作

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凶作-, *凶作*
Japanese-English: EDICT Dictionary
凶作[きょうさく, kyousaku] (n,adj-no) bad harvest; poor crop; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.昨年は異常な冷夏で、稲作は10年ぶりの凶作だった。
The rice crop is poor this year.米作は今年は凶作だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He stays in Gotham city between missions to indulge his vices...[CN] 他在高谭市帮助他行凶作恶... Son of Batman (2014)
It is those people who are spoiling our beloved Botswana who need to be worried.[CN] 是这些在博茨瓦纳行凶作恶的坏人们 需要担心自己 The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Bad year?[JA] 凶作の年? Vendetta (2012)
He wreaks havoc using what he learns from spies he has everywhere.[CN] 命令手下潜伏在全国各地 根据得到的情报行凶作 Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
Famine turns to feast[JA] Famine turns to feast 凶作もやがて豊作になる Beauty and the Beast (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凶作[きょうさく, kyousaku] schlechte_Ernte, Missernte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top