ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凌驾于我们之上的悲惨 只不 [...] 怕人类进步 的人的痛苦而已

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凌驾于我们之上的悲惨 只不 [...] 怕人类进步 的人的痛苦而已-, *凌驾于我们之上的悲惨 只不 [...] 怕人类进步 的人的痛苦而已*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.[CN] 凌驾于我们之上的悲惨 只不过是短暂的贪婪, 只不过是那些害怕人类进步 的人的痛苦而已 The Great Dictator (1940)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

凌驾于 我们 之上 悲惨 只不过 短暂 贪婪 , 只不过 那些 害怕 人类 进步 痛苦 而已

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
悲惨
 • (ひさん) (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [EDICT]
 • (bēi cǎn, ㄅㄟ ㄘㄢˇ) miserable; tragic [CE-DICT-Simplified]
只不过
 • (zhǐ bù guò, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ) it's just that ... [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
短暂
 • (duǎn zàn, ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ) short [CE-DICT-Simplified]
贪婪
 • (tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ) avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid [CE-DICT-Simplified]
那些
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT-Simplified]
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT-Traditional]
害怕
 • (hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ) to be afraid; to be scared [CE-DICT-Simplified]
 • (hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ) to be afraid; to be scared [CE-DICT-Traditional]
人类
 • (rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ) humanity; human race; mankind [CE-DICT-Simplified]
进步
 • (jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ) progress; improvement; to improve; to progress [CE-DICT-Simplified]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
痛苦
 • (つうく) (n) anguish; (great) pain [EDICT]
 • (tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ) pain; suffering; painful [CE-DICT-Simplified]
 • (tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ) pain; suffering; painful [CE-DICT-Traditional]
而已
 • (ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ) that's all; nothing more [CE-DICT-Simplified]
 • (ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ) that's all; nothing more [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top