ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冠冕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冠冕-, *冠冕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冠冕[guān miǎn, ㄍㄨㄢ ㄇㄧㄢˇ, ] royal crown, #76,968 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every smile you send him will extinguish one of the thousand lights that brighten his world.[CN] 288)}都會摘掉您冠冕上的花瓣 他的每一下笑容 288)}都會熄滅一道照亮您的世界的亮光 Francisca (1981)
I'm my own crown of thorns.[CN] 我是我自己的荆棘冠冕 Hope Floats (1998)
Can we allow a war we don't want, to be instigated without impunity?[CN] 我們能允許他們煽動我們冠冕堂皇地... - 去支持一場我們不想要的戰爭發生嗎? Rosa Luxemburg (1986)
Two any-dirty-job-there-is thugs with delusions of eloquence.[CN] 两个满口冠冕堂皇之词 一心只想干坏事的家伙 Sin City (2005)
That's an easy excuse.[CN] 说得好冠冕堂皇 Born on the Fourth of July (1989)
"I don't want soft words and a bedside manner.[CN] "我不要听冠冕堂皇的话" Rebecca (1940)
No sad speeches, please.[CN] -别这么冠冕堂皇,拜托 The Tarnished Angels (1957)
Yet, at the risk of sounding...[CN] 然而,在冠冕堂皇的风险 - Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
I'm a terrible disaster with a posh voice and a bad character.[CN] 我是个表面说得冠冕堂皇 骨子里却缩头缩尾的人 Bridget Jones's Diary (2001)
I make no brief about my bilious private life, but he's got the morals of a guinea pig and the scruples of a gangster.[CN] 但是他总是有冠冕堂皇的理由 Sweet Smell of Success (1957)
Is this prestigious murder and suicide our only option?[CN] 这种冠冕堂皇的谋杀或自杀是否是唯一的可能呢? Downfall (2004)
Look down, you gods, and on this couple drop a blessed crown;[CN] 众神们,往下看吧 赐一只幸福的冠冕给这对新人 Prospero's Books (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top