ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冒険者

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冒険者-, *冒険者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
冒険者[ぼうけんしゃ, boukensha] (n) adventurer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, I was something of a thrill-seeker back then.[JA] そう 私は冒険者だったんだ Machete Kills (2013)
Wizards, mermaids... travelers, adventurers... magicians.[JA] 魔女 マーメイド 旅行者 冒険者 そしてマジシャン Hugo (2011)
You would have been a lousy adventurer.[JA] あなたでは酷い冒険者になっていたでしょう The Red Woman (2016)
Prospectors, adventurers, fugitives... they come in all colours.[JA] 詐欺師 冒険者 逃亡者─ 様々さ Second Thoughts (2013)
Oberyn was born to be an adventurer.[JA] オベリンは冒険者として生まれ The Red Woman (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top