ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冒険家

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冒険家-, *冒険家*
Japanese-English: EDICT Dictionary
冒険家[ぼうけんか, boukenka] (n) adventurer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He has an innate love of adventure.彼は生まれつき冒険家だ。
She has an innate love of adventure.彼女は根っからの冒険家だ。
It seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.本を読んでみると、植民者や冒険家が新たな素晴らしい生活、新たな国やチャンスなどに向かって船出していったようである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strong, brave, born to be an adventurer.[JA] 強く 勇敢で 生まれついての冒険家 Sherlock Holmes (2009)
In 1490,the Spanish explorer Cabeza de Vaca, landed on the shore of this new world seeking power and fortune.[JA] 1490年にスペインの冒険家デ・バッカが 富を求めて新世界に上陸した Earthlings Welcome Here (2008)
- You think you got what it takes?[JA] あなたは冒険家? どうなの? あ... Up (2009)
And here comes the adventurer now.[JA] そして今ここに冒険家が! Up (2009)
You're--you're adventurers.[JA] ダカール・ラリーとか あなた達は 冒険家だな If It Bleeds, It Leads (2012)
You're Peter Pan? Why, you must be quite the little adventurer.[JA] 君が 冒険家の? Finding Neverland (2004)
Ladies and gentlemen, to be honest with you, I'm not much of an adventurer.[JA] 正直に言って 私は冒険家じゃない Dead Men Tell Long Tales (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top