ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

再告诉你一点,是龙肝草药制剂

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再告诉你一点,是龙肝草药制剂-, *再告诉你一点,是龙肝草药制剂*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your benefit, Dragon Liver Herb Preparation.[CN] 再告诉你一点,是龙肝草药制剂 T-Men (1947)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)告诉 (gào su) ()一点 (yī diǎn) (shì) (lóng) (gān)草药 (cǎo yào)制剂 (zhì jì)

 


  

 
 • (さい) (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT]
告诉
 • (gào su, ㄍㄠˋ ㄙㄨ˙) to tell; to inform; to let know [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
一点
 • (いってん) (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [EDICT]
 • (yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ) a bit; a little; one dot; one point [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
 • (lóng, ㄌㄨㄥˊ) dragon; imperial; surname Long [CE-DICT]
 • (きも(P);たん(胆)) (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) [EDICT]
 • (gān, ㄍㄢ) liver [CE-DICT]
草药
 • (cǎo yào, ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ) herbal medicine [CE-DICT]
制剂
 • (zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ) (chemical or pharmaceutical) preparation [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top