ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

内裤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内裤-, *内裤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内裤[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She made me 30 pairs of underwear with my favorite yankees on the butt--[CN] 她为我做了30条内裤 屁股上是我最喜欢的扬基队球员 The Italian Banker (2007)
Show off my panties.[CN] 我就露出内裤 Tazza: The High Rollers (2006)
After the victory, journalists picked their way over the ruins using the new art of photography to record the destruction.[CN] 我看着像是长内裤 「我们手里掌控着生死大权」 Freedom (2007)
Panties then?[CN] 内裤,肯定是内裤 Kisaragi (2007)
I've always said you can tell a lot about a woman by her panties.[CN] 我常说从一个女人的 内裤可以了解她很多 The Heartbreak Kid (2007)
I love inbreeding! I like men in tight, white underpants. Uh...[CN] 我喜欢穿着又紧又白的内裤的男人 The Gang Gets Held Hostage (2007)
You wear your sisters' hand-me-down underwear too?[CN] 你也穿你姐姐的旧内裤 Bridge to Terabithia (2007)
That really funny underwear[CN] 那内裤真好笑 Sex Is Zero 2 (2007)
Who doesn't wear underwear on their wedding day?[CN] 你婚礼都不穿内裤的? Now You Know (2007)
Can I buy a pair of pants?[CN] 对不起 请问有裤子和内裤 Crows Zero (2007)
But it's nice to put a face to the panties.[CN] 但是把内裤放在脸上确实是个好主意 The Heartbreak Kid (2007)
And underwear?[CN] 裤子和内裤 Crows Zero (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top