ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

兽行

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兽行-, *兽行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] brutal act; bestiality, #88,483 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They reveal at the same time the character of a breed ...that hides its barbarity under the pious cloak of religion.[CN] 这些都展示了这一物种 在宗教外衣下隐藏着的兽行 Combat Girls (2011)
The slaves you freed, brutality is all they've ever known.[CN] 你释放的奴隶们 只知道兽行 Mockingbird (2014)
Gentlemen, I don't believe in monsters but I do believe that men are responsible for monstrous deeds.[CN] 但我相信有人要为他们的兽行负责 The Eichmann Show (2015)
Condor Control, Condor zero five, I'm detecting Ripper activity.[CN] 秃鹰5号,我发现食肉猛兽行动了... Tank Girl (1995)
I imagine Chantal will be thrilled to learn you were with a prostitute... instead of what you were really doing.[CN] 我想香黛儿宁愿听说你召妓 也不希望知道你真正的兽行 Under Suspicion (2000)
My boys saw them.[CN] 我手下看到他们的兽行 Secrets of State (2008)
You'll pay for your crimes against humanity.[CN] 你会为你的禽兽行为付出代价的 Scott Pilgrim vs. the World (2010)
Operation Rodent Retreat in five, four, three, two, one![CN] 反兽行动倒数 5、4、3、2、 Furry Vengeance (2010)
I will not forgive your evil deed![CN] 我不会原谅你的禽兽行为! Tokyo Gore Police (2008)
The worst things were done there.[CN] - 在那里进行最可怕的兽行 For Whom the Bell Tolls (1943)
See, I'm his roommate, and I think I've witnessed too many glaring examples of assoholic behavior that I'm biased as a subject.[CN] 我是他的室友 已经见惯了他的... 禽兽行径 所以我已经对他有偏见了 Remember Me (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top