ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

典範

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -典範-, *典範*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典范[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] paragon, #11,741 [Add to Longdo]
典範[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, ] model; example [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
典範[てんぱん, tenpan] (n) model; standard; law [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The model Piper Brothers mother.[CN] 皮珀兄弟的典範 Sex Tape (2014)
Pride of precision of Soviet production".[CN] "蘇聯產品之精密典範" Enemy at the Gates (2001)
Let this man stand as an example to all of you.[CN] 此人是典範 Valkyrie (2008)
I lived under this new paradigm.[CN] 我曾在這種新典範下生活。 Our Home (2010)
You should be prepared to set an example of responsibility.[CN] 應該做一個負責的典範才對 If.... (1968)
She is, in fact, a perfect female specimen from the Upper East Side clan.[CN] 她其實是個紐約上東區 完美女人的典範 The Nanny Diaries (2007)
I give you Sergeant Jack Freeman, masculinity incarnate.[CN] 傑克富利曼警官,完美男性典範 RoboCop (2014)
Oh, Holy Virgin, example of patience.[CN] 哦,聖母瑪利亞,忍耐的典範 Applause (1929)
Of course.[CN] 你是精神健康的典範 Stefan The Cell (2013)
Some would argue that I'm m a case in point.[CN] 有人會說我就是個典範 Not Responsible (2011)
I've realized that I don't need a blackboard or a classroom to set an example.[CN] 我了解到 我不需要黑板或教室 來樹立典範 Bad Teacher (2011)
"Serbia will be one of Europe's most developed countries in five years, a role model for many countries."[CN] "塞爾維亞會在五年後成為歐洲最發達國家之一 將成為很多國家的典範." The Professional (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top