ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关怀备至

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关怀备至-, *关怀备至*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关怀备至[guān huái bèi zhì, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ ㄅㄟˋ ㄓˋ, 怀 / ] to look after in every possible way, #68,909 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've always been a concerned parent.[CN] 我一直都是个关怀备至的父亲 Father of the Bride (1991)
They were all onboard for the intervention,[CN] 那些人平时关怀备至 Walk Like a Man (2007)
Carl is taken care of at home by loving siblings.[CN] 卡尔在家被他的兄弟姐妹们关怀备至 {\3cH202020}Carl is taken care of at home by loving siblings Killer Carl (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

关怀备至

 


  

 
关怀备至
  • (guān huái bèi zhì, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ ㄅㄟˋ ㄓˋ) to look after in every possible way [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top