ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关怀

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关怀-, *关怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
关怀备至[guān huái bèi zhì, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ ㄅㄟˋ ㄓˋ, 怀 / ] to look after in every possible way, #68,909 [Add to Longdo]
社会关怀[shè huì guān huái, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] social care [Add to Longdo]
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] obsession; excessive concern [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello, this is Councillor Chang.[CN] 头家啊 张议员来给你关怀一下 Night Market Hero (2011)
Your friendship... your love...[CN] 你的友善 你的关怀 Reckoning (2011)
You know, Werebears need love too.[CN] 熊人也需要关怀 Chillerama (2011)
I'm all about mankind.[CN] 我这个人十分注重人文关怀 The Intouchables (2011)
Ply him with dutiful words, see his cup always filled with wine..[CN] 言语多加敬重 关怀多加细微周到... Reckoning (2011)
That means people actually give a shit.[CN] 我的意思是,他有家庭的关怀 21 Jump Street (2012)
There'd been an incident at a care home.[CN] 关怀之家出了一件事。 Goodbye China (2011)
Danny sometimes sleeps over at that care home, doesn't he?[CN] 丹尼有时候在那个关怀之家过夜,对吗? Goodbye China (2011)
Sir, I just want to throw out to you that I would give a shit if he was black.[CN] 长官,我只想说 即使他是黑孩子,我也会关怀 21 Jump Street (2012)
Carl is taken care of at home by loving siblings.[CN] 卡尔在家被他的兄弟姐妹们关怀备至 {\3cH202020}Carl is taken care of at home by loving siblings Killer Carl (2011)
Is it better growing up here with both parents, or growing up over there with no father?[CN] 是留在国内由双亲关怀好 还是出国失去父亲好? A Separation (2011)
And let us take care of the world.[CN] 让我们看看世界的关怀 Agent Vinod (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top