ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关头

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关头-, *关头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] juncture; moment, #17,093 [Add to Longdo]
紧要关头[jǐn yào guān tóu, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] urgent and important moment (成语 saw); critical juncture, #36,796 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually it's up to the people who vote.[CN] 因为所谓的人事 在最后关头是最难搞定的 The Great White Tower (1966)
But, Professor Azuma, you wouldn't regret about me recommending someone not from Naniwa University, would you?[CN] 不过,东教授 你该不会到了最后关头 才跟我说浪速大学的出身者 比较优秀而反悔这档事吧 The Great White Tower (1966)
And at that juncture, you decided to slip me a Mickey, huh?[CN] 在那个关头,你决定迷昏我 The Maltese Falcon (1941)
Nothing he won't do for you in a pinch. So he says.[CN] 紧要关头他不会坐视不理 所以他这么说 Sweet Smell of Success (1957)
Like i said, no guns- only the butts in a pinch, and maybe the other end if they start shooting first.[CN] 就像我说的,没有枪,只有紧要关头的枪托, 也许还有一种结局是他们先开枪 Saratoga Trunk (1945)
Don't shoot unless you have to![CN] 不到必要关头不要开枪 The Naked City (1948)
Hold your fire to the very end. Make it count.[CN] 不到最后关头别开火,珍惜弹药 Pork Chop Hill (1959)
You will promise, won't you? Yes.[CN] 我真的要祷告,在这最后关头 Gone with the Wind (1939)
The men talk, talk, talk about protecting our women... and after what happened to me today Frank has to go to a political meeting.[CN] 现在这生死关头,你要告诉我 不要告诉他,他是北方人的间谍 说出来或可来渤及救他们 Gone with the Wind (1939)
Is that all, Ashley?[CN] 战争的最后关头 Gone with the Wind (1939)
- You'd only use it as a last resort.[CN] - 不到最后关头别用 Thunderball (1965)
I didn't see you come up with an idea when the chips were down.[CN] 危急关头我没看见你出一个主意 Calamity Jane (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top