ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

共鸣是突出你的想像力 让你实际感受到 别人的感觉

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -共鸣是突出你的想像力 让你实际感受到 别人的感觉-, *共鸣是突出你的想像力 让你实际感受到 别人的感觉*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Empathy is to project your imagination so that you actually feel what the other person is feeling.[CN] 共鸣是突出你的想像力 让你实际感受到 别人的感觉 Funny Face (1957)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

共鸣 (gòng míng) (shì)突出 (tū chū) () (de)想像力 (xiǎng xiàng lì) (ràng) ()实际 (shí jì)感受 (gǎn shòu) (dào) 别人 (bié rén) (de)感觉 (gǎn jué)

 


  

 
共鸣
 • (gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ) physical resonance; sympathetic response to sth [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
突出
 • (とっしゅつ) (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [EDICT]
 • (tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ) prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project [CE-DICT-Simplified]
 • (tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ) prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
想像力
 • (そうぞうりょく) (n) (power of) imagination [EDICT]
 • (xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ) conception; imagination [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ) conception; imagination [CE-DICT-Traditional]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
实际
 • (shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ) actual; reality; practice [CE-DICT-Simplified]
感受
 • (かんじゅ) (n,vs) (radio) receptivity; sensitivity; susceptibility [EDICT]
 • (gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ) to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ) to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience [CE-DICT-Traditional]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
别人
 • (bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ) other people; others; other person [CE-DICT-Simplified]
感觉
 • (gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ) to feel; to become aware of; feeling; sense; perception [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top