ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

六国消灭之后 要迅速的统一文字,货币,律法 还有度量衡

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -六国消灭之后 要迅速的统一文字,货币,律法 还有度量衡-, *六国消灭之后 要迅速的统一文字,货币,律法 还有度量衡*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as we have unified China... we must standardize language... currency... and the law.[CN] 六国消灭之后 要迅速的统一文字,货币,律法 还有度量衡 The Emperor's Shadow (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

消灭 之后 迅速 统一 文字 货币 律法 还有 度量衡

 


  

 
 • (ろく) หก (จำนวน) [LongdoJP]
 • (ろく(P);む;むう) (num) six; (P) [EDICT]
 • (liù, ㄌㄧㄡˋ) six; 6 [CE-DICT-Simplified]
 • (liù, ㄌㄧㄡˋ) six; 6 [CE-DICT-Traditional]
 • (くに) (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [EDICT]
 • (guó, ㄍㄨㄛˊ) country; nation; state; national; surname Guo [CE-DICT-Simplified]
消灭
 • (xiāo miè, ㄒㄧㄠ ㄇㄧㄝˋ) to perish; to annihilate; to cause to perish; annihilation (in quantum field theory) [CE-DICT-Simplified]
之后
 • (zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ) afterwards; following; later; after [CE-DICT-Simplified]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
迅速
 • (じんそく) (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) [EDICT]
 • (xùn sù, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ) rapid; speedy; fast [CE-DICT-Simplified]
 • (xùn sù, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ) rapid; speedy; fast [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
统一
 • (tǒng yī, ㄊㄨㄥˇ ㄧ) to unify; to unite; to integrate [CE-DICT-Simplified]
文字
 • (もじ(P);もんじ(ok)(P)) (n) (1) letter (of alphabet); character; (adj-no) (2) literal; (P) [EDICT]
 • (wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ) character; script; writing; written language; writing style; phraseology [CE-DICT-Simplified]
 • (wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ) character; script; writing; written language; writing style; phraseology [CE-DICT-Traditional]
货币
 • (huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ) currency; monetary; money [CE-DICT-Simplified]
律法
 • (りっぽう) (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses) [EDICT]
 • (lǜ fǎ, ㄌㄩˋ ㄈㄚˇ) laws and decrees [CE-DICT-Simplified]
 • (lǜ fǎ, ㄌㄩˋ ㄈㄚˇ) laws and decrees [CE-DICT-Traditional]
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT-Simplified]
度量衡
 • (どりょうこう) (n) weights and measures [EDICT]
 • (dù liàng héng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄥˊ) measurement [CE-DICT-Simplified]
 • (dù liàng héng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄥˊ) measurement [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top