ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公社

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公社-, *公社*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公社[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune, #13,612 [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s), #63,894 [Add to Longdo]
巴黎公社[Bā lí gōng shè, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] Paris Commune, #68,055 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
公社[こうしゃ, kousha] (n) public corporation; (P) [Add to Longdo]
公社[こうしゃさい, koushasai] (n) public bonds; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, most importantly, Henan is also the first region where, in 1958, agricultural communes were introduced in place of the cooperatives.[CN] 最重要的是 1958年时 通过创立最早的人民公社 河南第一个实行了集体制生产 Chung Kuo - Cina (1972)
River Authority's about made certain of that.[JA] 河川公社が いずれそうする Mud (2012)
We lose our option on the commune's land in 3 days.[CN] -34 我们三天前输掉了公社那块地 ...And God Created Woman (1956)
He's been with us since I took the company public.[JA] 会社が公社だった時からいます Disrupt (2014)
_[JA] カリフォルニア州 高速鉄道公社 Omega Station (2015)
You will find here in College House... a discipline not only to help others, but also to help yourselves.[CN] 你們會在公社學院這裡... 找到一套助人助已的方法 If.... (1968)
From him I first heard of Rosa Luxemburg, the Spartacists, Lenin, the Commune of Canton.[CN] 我从他那里第一次听说罗莎 卢森堡 斯巴达克斯党员,列宁以及公社 The Confession (1970)
The McCloud Branch of the USA Postal Service is the safest building in Siskiyou county.[JA] 米国郵政公社 マックロード支店 シスキュー郡内で最も安全な建物だ Murphy's Miracle (2016)
Just compare fairly with Si ji qing People's Commune and Jude Grilled Duck[CN] 和四季青人民公社全聚德烤鴨店齊名 Samsara (1988)
My Commune, dethrone today[CN] 公社社員們 今天我們廢除 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
She wants to leave it.[JA] ママが出て行けば 河川公社 Mud (2012)
The Commune stands at the gate[CN] 公社社員們站在門口 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top