ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公款

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公款-, *公款*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公款[gōng kuǎn, ㄍㄨㄥ ㄎㄨㄢˇ, ] public money, #9,005 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're abusing it for selfish reasons[CN] 你为了自己的宝座,擅用公款做赎金 Project A (1983)
This is fraud and embezzlement, Sam, the kind of thing that will put you away for a long time, and I can't even begin to tell-- excuse me.[CN] 这是诈骗 和挪用公款,山姆, 什么样的事情,会 放你走很长一段时间, 我什至不能 开始tell Believe Me (2014)
But the balance in your bank account remains the exactly the same[CN] 挪用公款 但是你们银行户头里的钱 根本完全没有流动 Sweet Alibis (2014)
Why you think I went through the trouble of documenting your financial misdeeds?[CN] 我为什么会千辛万苦 去证明你挪用公款 Gerontion (2013)
Do I tell you how to commit fraud... deny coverage to terminally ill policy holders... or embezzle 140 million dollars while you're at it?[CN] 我教你怎么犯欺诈罪了吗? 拒绝支付绝症晚期投保人的保金 挪用1.4亿美元公款? The Judge (2014)
They wanted to expose government surveillance, the PRISM program, embezzlement, abuse, fucking torture, lies.[CN] 他们想曝光 政府监控公民 棱镜计划 挪用公款 虐待犯人 还有他妈的严刑拷打 谎言 Chapter 18 (2014)
I'm sure embezzlement might offer up some numerical residue that we can sniff into.[CN] 挪用公款当然可以提供一些 - - 令人兴奋的残留物 我们可以进一步调查。 Android Cop (2014)
According to his suicide note, he stole his company's money and they had found out.[CN] 遺書裡說 他盜用公款的事被發現了 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)
Hey. Come here. Look.[CN] 嘿,快来啊,看看,他们在公款吃喝 Dragon Nest: Warriors' Dawn (2014)
So it seems... we have a case of fraud and embezzlement.[CN] 所以似乎 我们能以诈骗罪和私吞公款罪起诉你了 Joy (2015)
A murder trial and an embezzlement case.[CN] 一宗谋杀案 一宗盗用公款 Red Zone (2014)
- Embezzlement?[CN] 挪用公款 Veronica Mars (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top