ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公序良俗

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公序良俗-, *公序良俗*
Japanese-English: EDICT Dictionary
公序良俗[こうじょりょうぞく, koujoryouzoku] (n) public order and morals [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.これだけ禁煙、禁煙といわれる以上、喫煙というのは公序良俗に反する行為なんだろうね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The state's charged a real estate developer for turning away low-income tenants based on his so-called "morality."[JA] 州政府は不動産事業者を告訴した― 低所得者住宅の立ち退きに対し、 いわゆる″公序良俗″に基づいて― City of Blood (2014)
Lord Mayor, the civil peace enforced us to this execution.[CN] 市长大人 我们是为公序良俗 才不得不直接处决他的 Richard III (1995)
It's conditional upon your adherence to public decency.[JA] 公序良俗に反してなければね Silent Night (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top