ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

入手困難

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -入手困難-, *入手困難*
Japanese-English: EDICT Dictionary
入手困難[にゅうしゅこんなん, nyuushukonnan] (n,adj-na) difficult to obtain; difficult to get [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A seat on the maiden flight of the Volker Intergalactic, the hardest ticket to get in the whole world.[JA] フォルカー・インターギャラクティカ社の 処女飛行の座席 世界中で最も入手困難なチケットです If It Bleeds, It Leads (2012)
Exotic plants like that are hard to come by. It's an expensive present.[JA] あれは入手困難な外来植物だ 高価な贈り物だね Synchronicity (2015)
Hard to get, extremely expensive, and only used by a select few.[JA] 非常に高価で入手困難 使える人物は ごくわずか Skyfall (2012)
Now, it appears that it was a next-gen weapon that can fire several rounds at once.[JA] 一度に何発も発射できる 入手困難な最新型だ Surf N Turf (2016)
Not easy finding molasses in wartime.[JA] 戦時中に蜂蜜は入手困難でね And Now His Watch Is Ended (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top