ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

光輝

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光輝-, *光輝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光辉[guāng huī, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ, / ] radiance; glory; brilliant; magnificent, #7,450 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry. Your plan is nothing short of brilliance.[JA] 心配ないわ あなたの計画は 光輝に他ならない Pompeii (2014)
Your people sing of your glory[CN] 你的人民歌頌你的光輝 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
If I'm not me, then how do I know that carved into that beam above your head are the words "King Gary"?[JA] 俺が俺でないなら どうやってお前らの頭上に光輝く文字 "キング・ゲイリー"を知ってるんだ? The World's End (2013)
to shine the lamp of Dharma for all bewildered in the gloom of misery.[CN] 將法性的光輝照亮 痛苦黑暗中的迷惑眾生" Kundun (1997)
Yugoslavia, your people sing of your glory[CN] 南斯拉夫 你的人民歌頌你的光輝 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
He will come to death an image of the splendor of the kings of Men in glory undimmed before the breaking of the world.[JA] 彼は死してもなお... 光輝ある人間の王として... 世の終わりまで讃えられるだろう The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
-I married you! -Yeah, I was a mother figure.[CN] 我娶了你 對,我有母性光輝 The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
"as a thief in the night. "[JA] 闇を光輝かせるときを! The Blues Brothers (1980)
And you have a fantastic future ahead of you.[CN] 你有光輝的前程 I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Though wise men at their end know dark is right,[CN] 賢明的人將要死去時 他的言語已經失去了光輝 Oh, Woe Is Me (1993)
Fame doesn't last[CN] 剎那光輝不是永恆的 Sing gum zhook kao (2004)
Architects of the bright future of Communism![CN] 288)}共產主義光輝未來的接班人! Papierove hlavy (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
光輝[こうき, kouki] -Glanz, -Schein;, -Ruhm, Glorie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top