ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先入

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先入-, *先入*
Japanese-English: EDICT Dictionary
先入[せんにゅう, sennyuu] (n) preconception; prejudice [Add to Longdo]
先入[さきいれ, sakiire] (exp) first in [Add to Longdo]
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] (exp) first in, first out; FIFO [Add to Longdo]
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] (n) {comp} queue; pushup list [Add to Longdo]
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] (n) {comp} pushup storage [Add to Longdo]
先入[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P) [Add to Longdo]
先入[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation [Add to Longdo]
先入[せんにゅうしゅ, sennyuushu] (n) preconception; prejudice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All the accepted notions and prejudices about flesh being pink.肉は桃色をしているといったことについてのすべての慨世観念や先入観。
That's what they call 'prejudice'! It's wrong to make your mind up on something you've never experienced!そういうの、先入観っていうんだよっ!体験したこと無いのに、決め付けるのはよくないっ!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So people come in with a preconceived notion and that's halfway there to... to guilt.[CN] 所以,人们在一种先入为主的观念 这是中途有... 内疚。 Deep Web (2015)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.[CN] 我们先入侵Osterlich, 让后我们再虚张一下声势。 The Great Dictator (1940)
I'd lose that one.[CN] 他们已经先入为主了 Twelve O'Clock High (1949)
YOU HAD THIS PRECONCEIVED NOTION[CN] 你有这种先入为主的观念 Not Cool (2014)
It was a little bit our fault too with our negative stereotypes...[JA] 私たちも先入観を 持ちすぎてた Serial (Bad) Weddings (2014)
Oh, I like to keep an open mind.[JA] 僕は 先入観を持たない主義だ White Lines (2014)
What to do... bring them up front and start with the white ones.[JA] どうしたものか... 花ちゃん 正面 置いて 白いのから 先入れてって Episode #1.4 (2013)
Well, that makes no sense, because when someone acts polite, then they are polite.[CN] 因为你是黑人 所以有点儿先入为主 Am I out of line, saying you're bringing a preconception The Race Card (2016)
It didn't matter what my preconceived notions were before visiting the institute.[JA] 研究所を訪問する前の 先入観など問題ではありません The Atticus Institute (2015)
Since our father left, my brother's had a preoccupation with germs.[JA] パパが去ってから弟は先入観を持ってる The Visit (2015)
I'm just trying to keep an open mind.[JA] 先入観を捨てようとしてるだけだ Regression (2015)
If it were a liberation war, I would have understood.[CN] 如果是为自由而战 我能理解 而且领先入 War and Peace (1966)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO [Add to Longdo]
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] queue, pushup list [Add to Longdo]
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top