ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優先度

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優先度-, *優先度*
Japanese-English: EDICT Dictionary
優先度[ゆうせんど, yuusendo] (n) {comp} degree of relative priority [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The plan lower in priority and urgency.優先度と緊急度の劣る計画。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She contacted us with a priority three code-- intelligence about an attack on U.S. interests.[JA] 優先度3の暗号で接触して来た 対米テロの情報を得たと The Smile (2012)
And you boys, you're pretty low on my priority list.[JA] お前等の事など 優先度が低いんだ Wyrmwood: Road of the Dead (2014)
We prioritize.[JA] 優先度をつける New Car Smell (2012)
He did, but those seemed far lower on his priority list.[JA] 言ったが 優先度はかなり低そうだ Chapter 9 (2013)
Priorities change.[JA] 優先度は変わる King of the Damned (2014)
- I'm sorry to disturb you, sir, but we have a Priority One alert message from Fleet Headquarters.[JA] 艦隊本部より優先度1の警報メッセージです Episode #1.1 (2003)
Air isn't a priority?[JA] 優先度に合わせて電力を回してる TS-19 (2010)
- Yeah, so they might kind of prioritize you...[JA] だから優先度から言うと Citizenfour (2014)
Her flight is number 18 in the queue, so it'll be another two hours, at least, before hers gets clearan.[JA] 彼女の飛行機の優先度は18番目 着陸まで最低2時間も待つんだぜ Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
Same as the last four high-value kills.[JA] 他の4人同様 暗殺の優先度が高いよ The Drone Queen (2014)
This is NSA priority level four. Any questions?[JA] NSA優先度4だ 質問は? The Bourne Ultimatum (2007)
The thing is, Saul, that Abu Nazir has methods and patterns and priorities.[JA] 要はアブ ナジールの方法論 一定のパターンがある 優先度 The Vest (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先度[ゆうせんど, yuusendo] priority [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top