ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

像一陣大大的聲音

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -像一陣大大的聲音-, *像一陣大大的聲音*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a loud sound going off. - Yes?[CN] 像一陣大大的聲音 Adam's Rib (1949)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(xiàng)一陣 (yī zhèn)大大的 ()聲音 (shēng yīn)

 


  

 
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Traditional]
一陣
 • (いちじん) (n) (1) gust of wind; (2) vanguard [EDICT]
 • (yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ) a burst; a fit; a peal [CE-DICT-Traditional]
大大的
 • (だいだいてき) (adj-na,n) great; grand; extensive; large-scale; (P) [EDICT]
聲音
 • (shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ) voice; sound [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top