ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

側溝

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -側溝-, *側溝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外侧沟[wài cè gōu, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄍㄡ, / ] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain), #280,032 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's probably facedown in a bar somewhere or a ditch.[JA] バーか側溝で前後不覚に Fan Fiction (2014)
He wasn't stretched out stiff and cold in any Arizona gully.[JA] アリゾナの側溝に 横たわってたりしない Detour (1945)
We flooded the gutters with wine,[JA] ワインを側溝へ流し、 Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top