ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

停車場

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -停車場-, *停車場*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park, #8,198 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
停車場[ていしゃじょう;ていしゃば, teishajou ; teishaba] (n) depot; railway station; taxi stand [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's probably never met anybody with a garage fetish.[CN] 他大概未遇過人在停車場內談情 Poltergeist III (1988)
Support team members, meet arrivals on the tarmac.[JA] サポートチームは 停車場所へ The 5th Wave (2016)
In the garage.[CN] 在停車場 Poltergeist III (1988)
Suddenly, I heard the sound of fire coming from the carpark[CN] 突然之間聽到停車場傳來幾聲槍聲 Lao biao ni hao ye! (1991)
Hey, this is shot from the ride's platform.[JA] ほら 停車場から撮ってる CMND:Crash (2015)
No sir. A parking![CN] 不,先生 是停車場 Yoyo (1965)
The dead bodies were found in the scene[CN] 在停車場和撞車現場發現兩具屍體 Coolie Killer (1982)
You were on the platform.[JA] 停車場にいた CMND:Crash (2015)
She was in the garage.[CN] 她在停車場 Poltergeist III (1988)
Sarah and I first met on that platform.[JA] サラと初めて会ったのが その停車場 CMND:Crash (2015)
Lot's full, mister.[CN] 停車場都滿了 先生 Police Academy (1984)
I-- yeah, I was on the platform.[JA] ええ 停車場にいました CMND:Crash (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top