ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏僻

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏僻-, *偏僻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏僻[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ, ] remote; desolate; far from the city, #13,886 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought it'd be fun visiting all the little out-of-the-way places, just taking it easy.[CN] 我觉得参观所有偏僻小地方会很有意思... 悠闲放松 A Blueprint for Murder (1953)
By military telegraph, news of the Custer massacre... is flashed across the long, lonely miles to the Southwest.[CN] 通过军事电3报传来的 卡斯特被杀的消息 穿过宽阔偏僻的 草原直到西南部 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I know that's a lonely stretch, but cars come by here once and a while, and we have plenty of crack ups.[CN] 我知道这是偏僻路段 但这里偶尔有车经过 而且... ...我们经常有撞车事故 Detour (1945)
We're so poor, so isolated.[CN] 我们这里贫穷,偏僻 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Burial in some secluded spot?[CN] 找个偏僻的地方? The Hidden Room (1949)
A year, five years from now, he'll suddenly die in some obscure place.[CN] 之后一年数载 他会突然死在某个偏僻地方 A Blueprint for Murder (1953)
So you're going to our backwoods.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}那么你是要去我们这个偏僻小地方 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
I'll put the judge in a side-street hotel where nobody will get to him.[CN] 我带法官去个偏僻点的宾馆, 没人能发现他 Scandal Sheet (1952)
There's no place as obscure as Harpenden.[CN] 汉平顿再偏僻不过了 Foreign Correspondent (1940)
Well, it's so remote up there, wild and rugged and miles from the nearest town.[CN] 那里太偏僻了 离最近的小镇也有很远 Leave Her to Heaven (1945)
And to out-of-the-way places.[CN] 还要去偏僻地方 A Blueprint for Murder (1953)
So that evening I took her to dinner... at a Mexican restaurant down on Olvera Street where nobody would see us.[CN] 那天晚上我带她到奥维拿街 一间偏僻的 墨西哥餐厅 Double Indemnity (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top