ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏偏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏偏-, *偏偏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations, #7,054 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O cursed spite... that ever I was born to set it right.[CN] 哎 可真糟啊 而偏偏我有责任来把它整好 Hamlet (1948)
No such luck![CN] 但偏偏没那么走运! The Mummy (1932)
But even then the morning cock crew loud and at the sound, it shrunk in haste away and vanished from our sight.[CN] 偏偏就在这时候 鸡叫了 一听见这声音 他就一缩 马上就不见了 Hamlet (1948)
Why didn't you stay in England instead of coming over here... and deliberately throwing your life away, you fool?[CN] 你为什么不待在英国 偏偏要来这 故意丢掉自己的性命呢,傻瓜? Night Train to Munich (1940)
But a skin disease![CN] 可偏偏得了个皮肤病! Midway (1976)
I find it a bit odd, that you turn to me of all people.[CN] 其实我觉得有点儿奇怪 为何您偏偏指名道姓要跟我谈 It Happened in Broad Daylight (1958)
If only they weren't the ones he gave me for our wedding.[CN] 怎么偏偏是结婚时 他送我的那对呢? The Earrings of Madame De... (1953)
But then you brought Xiangying here[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你又偏偏帶湘瑩來 Dai lü nian hua (1957)
Tracy, of all people.[CN] 在所有人中,为什么偏偏是特蕾西 High Society (1956)
Have a single nose located on the left side of the head, exhalation is oblique.[CN] 水孔在头的左部,偏偏地吹过 垂直地潜入米 The Silent World (1956)
She'd sit very close to me... and she smelled of tuberoses, which is not my favorite perfume... not by a long shot.[CN] 她会坐在离我很近的地方 身上散发着晚香玉的气味 偏偏我并不喜欢这种味道... Sunset Boulevard (1950)
Why does it have to be me?[CN] 为什么偏偏是我 A Hard Day's Night (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top