ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏り

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏り-, *偏り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) [Add to Longdo]
偏りシリンダー[かたよりシリンダー, katayori shirinda-] (n) offset cylinder [Add to Longdo]
偏り見る[かたよりみる, katayorimiru] (v1) to show partiality [Add to Longdo]
偏り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] (n) {comp} bias error [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, sometimes I think about a more balanced life, is all.[JA] 偏りの無い生き方を望む事も The Choice (2012)
And when you can access all that.[JA] 心に偏りがなくなった時 X-Men: First Class (2011)
Fear, instinct, bias, compassion, they will always interfere with the system![JA] 恐怖、本能、 偏り、思いやり、 彼らは常に干渉します! RoboCop (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏り[かたより, katayori] bias [Add to Longdo]
偏り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] bias error [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top