ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信者

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信者-, *信者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was never an adherent of Christianity.キリスト教の信者だったことはない。
In the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.キリスト教信者は、一人の神が存在し、イエスキリストは神の子であると信じている。
On the religious side, the decision caused serious dissension among followers.宗教的側面では、その決定は信者たちに深刻な分裂をもたらした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The day will come when the enemy believes in something else, lives somewhere else, and doesn't look or sound like either one of you.[JA] 敵がイスラム信者ではなく アラブ系でもなく― 君達とは交われない存在だとする Fast (2016)
EMAIL FROM ELIANE I think it is important for us to keep our meeting, and restart this documentary from whenever possible.[JA] 〝送信者 エリアン 約束はそのままで〞  ()
Every day I'll send a messenger.[CN] 每天我将派一个报信者 Queen Margot (1994)
EMAIL FROM LAERTE Perhaps I don't mean more time, but another time.[JA] "送信者 ラエルチ 機会を改めたいの"  ()
In a new video released just moments ago, an anonymous group is claiming to have the ability to use satellites as weapons.[JA] 新たな映像の公開です 発信者は 衛星で攻撃した 匿名グループ xXx: Return of Xander Cage (2017)
E-MAIL FROM ELIANE Hi, Laerte.[JA] 〝送信者 エリアン こんにちは〞  ()
See you here tomorrow at 4:30pm, then? Kisses![JA] "送信者 ラエルチ 明日 4時半に来てね"  ()
You'll be brought to an advanced Sistemics meeting, and then you will be accelerated down what they call "the path."[JA] その金で特別会合出席の 資格が得られる 信者として 上位に行ける近道なんだ Care (2016)
There's no bending with a fanatic.[JA] 狂信者に折れるなんてことはない The Covenant (2017)
I've got a deal with that old wino Father Andrews for the communion plonk, it's Don Cortez cheap shit that's not been consecrated, but don't tell the Catholics.[JA] 酒好きの神父と ワインの商談だよ 安物だし神聖でもない 信者に言うなよ Smell the Weakness (2017)
Marry the Church to a three-ring circus?[CN] 祝愿我们的教堂成为吹嘘是上帝信者 Elmer Gantry (1960)
I've cut the booze, five weeks now.[CN] 我五周前把酒戒了 也加入了"守信者"协会 I've cut the booze, five weeks now. The Secret Fate of All Life (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信者[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top