ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信息技术

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信息技术-, *信息技术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not IT or cyber-warfare?[CN] 为何不让他从事信息技术或网络战呢? Eagle Eye (2008)
Sounds like you need a bloody Mary and a pretzel, not the I.T. Department.[CN] 听起来你好像需要 一杯血腥玛丽和一个椒盐卷饼 而不是来信息技术 Vertigo (2013)
So... Ingram's little IT guy.[CN] 那么 英格拉姆的信息技术人员 Bad Code (2012)
I work in I.T.[CN] 我在信息技术部工作 Green Thumb (2013)
Only information technology.[CN] 只有信息技术 Terms and Conditions May Apply (2013)
The chairman of the world's largest information Technology Company invited Rohit abroad.[CN] 世界上最大的信息技术公司的总裁... ...邀请Rohit出国. Krrish (2006)
The reality of information technology is it progresses exponentially.[CN] 现实 信息技术是 它进步指数。 Terms and Conditions May Apply (2013)
Yes, in the I.T. department.[CN] 是的 我在信息技术 What's in the Box? (2013)
I'm the head I.T. guy at TaxLaunch.[CN] 我是报税网的信息技术主管 A Defense of Marriage (2012)
I got what I thought was a great opportunity in I.T.[CN] 从事了信息技术行业 Afflicted (2013)
In the last 23 years, have you not marveled as information technology has surged forward?[CN] 在过去的二十三年中 你难道没察觉到信息技术的爆炸式发展吗? The World's End (2013)
The I.T. department has that item that you requested.[CN] 信息技术部已经找到你要的东西了 Dead to Rights (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top