ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

保佑她们免于走上外地人之路

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保佑她们免于走上外地人之路-, *保佑她们免于走上外地人之路*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And keep them from the stranger's ways[CN] 保佑她们免于走上外地人之路 Fiddler on the Roof (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

保佑 (bǎo yòu)她们 (tā men)免于 ()走上 ()外地人 (wài dì rén) (zhī) ()

 


  

 
保佑
 • (bǎo yòu, ㄅㄠˇ ㄧㄡˋ) to bless and protect; blessing [CE-DICT-Simplified]
她们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they; them (for females) [CE-DICT-Simplified]
外地人
 • (wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ) stranger, outsider [CE-DICT-Simplified]
 • (wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ) stranger, outsider [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (の) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Traditional]
 • (みち) (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) [EDICT]
 • (じ) (suf) (1) route; road; (2) distance travelled in a day; (3) (See 七十路) (with decade) one's ....; age .... [EDICT]
 • (ち;ぢ) (n) (1) (arch) (ち only) (See 路・じ) way; road; (n-suf) (2) (usu. ぢ) way to ...; road to ... [EDICT]
 • (lù, ㄌㄨˋ) road; path; way; surname Lu [CE-DICT-Simplified]
 • (lù, ㄌㄨˋ) road; path; way; surname Lu [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top