ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侮辱罪

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侮辱罪-, *侮辱罪*
Japanese-English: EDICT Dictionary
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does being held in contempt of court during my NFL deposition count?[JA] NFLの裁判の時 法廷侮辱罪で拘束されたよ Soon (2016)
Ms. Jackson, please control your client... or I'll hold both of you in contempt of court.[JA] ジャクソン君 制止しなさい 法廷侮辱罪になりますよ Ted 2 (2015)
Hey, we try anything else and we're in contempt of court.[JA] 何かすれば法廷侮辱罪になる The Man in the Basement (2017)
Anything else will be treated as contempt.[JA] 法廷侮辱罪とみなします The Reichenbach Fall (2012)
The Attorney General has found your coworker in contempt of court for ignoring a federal subpoena.[JA] 彼は 連邦召喚令状を無視した 法廷侮辱罪を犯したと 司法長官が 判定した Il Tavolo Bianco (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top