ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

依照緊急事態行政指令第七章 [...] 者 直接接受實驗物質的檢測

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -依照緊急事態行政指令第七章 [...] 者 直接接受實驗物質的檢測-, *依照緊急事態行政指令第七章 [...] 者 直接接受實驗物質的檢測*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In accordance with the Emergency Executive Order section seven, you are hereby notified that you have been selected for exposure to an experimental substance.[CN] 依照緊急事態行政指令第七章節的內容 特此通知你們被選為測試者 直接接受實驗物質的檢測 Puppies and Kittens (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

依照 (yī zhào) (jǐn)急事 () (tài)行政 (xíng zhèng)指令 (zhǐ lìng)第七章 ()節的 ()內容 (nèi róng) 特此通知 ()你們 (nǐ men) (bèi)選為 ()測試者 () 直接 (zhí jiē)接受 (jiē shòu)實驗 (shí yàn)物質 (wù zhì) (de)檢測 (jiǎn cè)

 


  

 
依照
 • (yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ) according to; in light of [CE-DICT]
 • (jǐn, ㄐㄧㄣˇ) tight; nervous; strict [CE-DICT]
 • (なり) (n,adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state [EDICT]
 • (てい) (n) appearance; air; condition; state; form [EDICT]
 • (たい) (n,n-suf) {ling} (See ボイス) voice [EDICT]
 • (ざま) (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner [EDICT]
 • (tài, ㄊㄞˋ) attitude [CE-DICT]
行政
 • (ぎょうせい) (n,adj-no) administration; (P) [EDICT]
 • (xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ) administration; administrative [CE-DICT]
指令
 • (しれい) (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P) [EDICT]
 • (zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ) order; command; instruction [CE-DICT]
內容
 • (nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ) content; substance; details [CE-DICT]
你們
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
直接
 • (ちょくせつ) (adj-na,n-adv,adj-no) (See 間接・かんせつ) direct; immediate; personal; firsthand; (P) [EDICT]
 • (zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ) direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward [CE-DICT]
接受
 • (せつじゅ) (n,vs) receive; intercept [EDICT]
 • (jiē shòu, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ) to accept; to receive [CE-DICT]
實驗
 • (shí yàn, ㄕˊ ㄧㄢˋ) to experiment; experiments [CE-DICT]
物質
 • (ぶっしつ) (n) material; substance; (P) [EDICT]
 • (wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ) matter; substance; material; materialistic [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
檢測
 • (jiǎn cè, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ) to detect [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top