ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

使用人工色素,除草剂,杀幼 [...] 难怪疯牛病,口蹄疫,赤潮

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使用人工色素,除草剂,杀幼 [...] 难怪疯牛病,口蹄疫,赤潮-, *使用人工色素,除草剂,杀幼 [...] 难怪疯牛病,口蹄疫,赤潮*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
with artificial colors, herbicides, larvicides, synthetic fertilizers, tranquilizers, growth and appetite stimulants it's no wonder that Mad Cow Disease ...[CN] 使用人工色素,除草剂,杀幼虫剂 合成化肥,镇定剂,生长和食量刺激物 难怪疯牛病,口蹄疫,赤潮 Earthlings (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

使用 人工 色素 除草剂 杀幼虫剂 合成 化肥 镇定剂 生长 食量 刺激物 难怪 疯牛病 口蹄疫 赤潮

 


  

 
使用
 • (しよう) (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) [EDICT]
 • (shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ) to use; to employ; to apply; to make use of [CE-DICT-Simplified]
 • (shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ) to use; to employ; to apply; to make use of [CE-DICT-Traditional]
人工
 • (じんこう) สร้างขึ้นโดยมนุษย์ [LongdoJP]
 • (じんこう) (n,adj-no) artificial; manmade; human work; human skill; artificiality; (P) [EDICT]
 • (rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ) artificial; manpower; manual work [CE-DICT-Simplified]
 • (rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ) artificial; manpower; manual work [CE-DICT-Traditional]
色素
 • (しきそ) (n,adj-no) pigment; coloring; colouring; (P) [EDICT]
 • (sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ) pigment [CE-DICT-Simplified]
 • (sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ) pigment [CE-DICT-Traditional]
除草剂
 • (chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ) weed killer; herbicide [CE-DICT-Simplified]
合成
 • (ごうせい) (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) [EDICT]
 • (hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ) to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [CE-DICT-Simplified]
 • (hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ) to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [CE-DICT-Traditional]
化肥
 • (huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ) fertilizer [CE-DICT-Simplified]
 • (huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ) fertilizer [CE-DICT-Traditional]
镇定剂
 • (zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ) tranquilizer; depressant; sedative [CE-DICT-Simplified]
生长
 • (shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ) grow [CE-DICT-Simplified]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
食量
 • (shí liàng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˋ) quantity of food [CE-DICT-Simplified]
 • (shí liàng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˋ) quantity of food [CE-DICT-Traditional]
刺激物
 • (しげきぶつ) (n) stimulant; stimulative; excitant [EDICT]
 • (cì jī wù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄨˋ) stimulus [CE-DICT-Simplified]
 • (cì jī wù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄨˋ) stimulus [CE-DICT-Traditional]
难怪
 • (nán guài, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄞˋ) (it's) no wonder (that...); (it's) not surprising (that) [CE-DICT-Simplified]
疯牛病
 • (fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ) mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy) [CE-DICT-Simplified]
口蹄疫
 • (こうていえき) (n) foot-and-mouth disease; hoof-and-mouth disease [EDICT]
 • (kǒu tí yì, ㄎㄡˇ ㄊㄧˊ ㄧˋ) foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever [CE-DICT-Simplified]
 • (kǒu tí yì, ㄎㄡˇ ㄊㄧˊ ㄧˋ) foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever [CE-DICT-Traditional]
赤潮
 • (あかしお) (n) red tide [EDICT]
 • (chì cháo, ㄔˋ ㄔㄠˊ) algal bloom [CE-DICT-Simplified]
 • (chì cháo, ㄔˋ ㄔㄠˊ) algal bloom [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top