Search result for

你认为犹太复国运动弊大于利吗

(1 entries)
(0.8499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你认为犹太复国运动弊大于利吗-, *你认为犹太复国运动弊大于利吗*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. Einstein is here to raise funds for a university.[CN] 你认为犹太复国运动弊大于利吗 Einstein: Chapter Eight (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()认为 (rèn wéi)犹太复国 (yóu tài fù guó)运动 (yùn dòng)弊大于利 (bì dà yú lì) (ma)

 


  

 
  • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
  • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
认为
  • (rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ) to believe; to think; to consider; to feel [CE-DICT-Simplified]
运动
  • (yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ) movement; campaign; sports [CE-DICT-Simplified]
  • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
  • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top