Search result for

你自己看看,這不是綿羊,這是山羊

(1 entries)
(1.2717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你自己看看,這不是綿羊,這是山羊-, *你自己看看,這不是綿羊,這是山羊*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see yourself that this is not a sheep.[CN] 你自己看看,這不是綿羊,這是山羊 The Little Prince (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()自己 (zì jǐ)看看 (kàn kàn) (zhè)不是 (bú shì)綿羊 (mián yáng)這是 (zhè shì)山羊 (shān yáng)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
自己
 • (じこ) (n,adj-no) self; oneself; (P) [EDICT]
 • (zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ) self; (reflexive pronoun); own [CE-DICT-Simplified]
 • (zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ) self; (reflexive pronoun); own [CE-DICT-Traditional]
看看
 • (kàn kan, ㄎㄢˋ ㄎㄢ˙) to take a look at; to examine; to survey; (coll.) pretty soon [CE-DICT-Simplified]
 • (kàn kan, ㄎㄢˋ ㄎㄢ˙) to take a look at; to examine; to survey; (coll.) pretty soon [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Traditional]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
綿羊
 • (めんよう) (n) sheep [EDICT]
 • (mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ) a sheep [CE-DICT-Traditional]
山羊
 • (やぎ) แพะ [LongdoJP]
 • (やぎ;ヤギ) (n,adj-no) (uk) goat [EDICT]
 • (shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ) goat [CE-DICT-Simplified]
 • (shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ) goat [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top