ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你接下来的问题内容将会 放在圣经之上

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你接下来的问题内容将会 放在圣经之上-, *你接下来的问题内容将会 放在圣经之上*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will confine your questions to the Bible.[CN] 你接下来的问题内容将会 放在圣经之上 Inherit the Wind (1960)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()接下来 (jiē xià lái) (de)问题 (wèn tí)内容 (nèi róng)将会 (jiāng huì) 放在 (fàng zài)圣经 (Shèng jīng)之上 (zhī shàng)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
接下来
 • (jiē xià lái, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ) to accept; to take; next; following [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
问题
 • (wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ) question; problem; issue; topic [CE-DICT]
内容
 • (ないよう) (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) [EDICT]
 • (nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ) content; substance; details [CE-DICT]
将会
 • (jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ) auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to [CE-DICT]
放在
 • (fàng zài, ㄈㄤˋ ㄗㄞˋ) place in, on, at [CE-DICT]
圣经
 • (Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ) Holy Bible; the Confucian classics [CE-DICT]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top