ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你拒绝消灭纳粹的说法 令舆论哗然

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你拒绝消灭纳粹的说法 令舆论哗然-, *你拒绝消灭纳粹的说法 令舆论哗然*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the statement that you refuse to denazify... has the Russians, the British, everybody, screaming.[CN] 你拒绝消灭纳粹的说法 令舆论哗然 Patton (1970)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()拒绝 (jù jué)消灭 (xiāo miè)纳粹 (nà cuì) (de)说法 (shuō fǎ) (lìng)舆论哗然 ()

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
拒绝
 • (jù jué, ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ) to refuse; to decline; to reject [CE-DICT-Simplified]
消灭
 • (xiāo miè, ㄒㄧㄠ ㄇㄧㄝˋ) to perish; to annihilate; to cause to perish; annihilation (in quantum field theory) [CE-DICT-Simplified]
纳粹
 • (nà cuì, ㄋㄚˋ ㄘㄨㄟˋ) Nazi [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
说法
 • (shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ) way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching [CE-DICT-Simplified]
 • (shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙) way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) (arch) administrative and civil code [EDICT]
 • (れい) (n,n-suf) command; order; dictation; (P) [EDICT]
 • (lìng, ㄌㄧㄥˋ) make or cause to be; order; command; decree; honorable [CE-DICT-Simplified]
 • (lìng, ㄌㄧㄥˋ) make or cause to be; order; command; decree; honorable [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top