ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你怀疑我?

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你怀疑我?-, *你怀疑我?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you doubt me?[CN] 你怀疑我? The Gift (2015)
- You keeping tabs on me?[CN] 你怀疑我? City of Men (2007)
You're suspicious about me?[CN] 你怀疑我? The Duel (2000)
Do you doubt me?[CN] 你怀疑我? Christmas Rose (2013)
You suspect me?[CN] 现在你怀疑我? Marriage with a Fool (2006)
Do you doubt me?[CN] 难道你怀疑我? Haider (2014)
You, you, you accuse me?[CN] 你怀疑我? Death on the Nile (1978)
Lost faith in me?[CN] 你怀疑我? Arsène Lupin (2004)
- You doubt me?[CN] -你怀疑我? Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Are you being suspicious of me?[CN] 你怀疑我? Grandma Gangsters (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top