ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你好嗎?

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你好嗎?-, *你好嗎?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How do you do?[CN] -你好嗎? Lolita (1962)
-Morning. -How are you?[CN] 早安 你好嗎? To Sir, with Love (1967)
How are you, Cal?[CN] 你好嗎? East of Eden (1955)
Why, you![CN] 你好嗎? Music Box (1989)
- How do you do, Professor?[CN] -你好嗎? 教授 Lolita (1962)
How are you?[CN] 你好嗎? Adam's Rib (1949)
{\bord0\shad0\alphaH3D}Hi, Joanna. How you been?[CN] 嗨,喬安娜,你好嗎? Joanna (1968)
She's treating you okay?[CN] - 她對你好嗎? East of Eden (1955)
How are you, Professor?[CN] 你好嗎? Lolita (1962)
- How are you doing?[CN] -你好嗎? 麥克 -我很好 Lolita (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top