ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你在巴黎待不了几天了 真的很糟糕

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你在巴黎待不了几天了 真的很糟糕-, *你在巴黎待不了几天了 真的很糟糕*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (zài)巴黎 (Bā lí) (dāi)不了 (bù liǎo)几天 (jǐ tiān) (le) 真的 () (hěn)糟糕 (zāo gāo)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
巴黎
 • (Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ) Paris (capital of France) [CE-DICT]
 • (dāi, ㄉㄞ) stay; delay [CE-DICT]
 • (dài, ㄉㄞˋ) to wait; to treat; to deal with; to need; going to (do sth); about to; intending to [CE-DICT]
不了
 • (bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ) unable to; without end [CE-DICT]
几天
 • (jǐ tiān, ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ) several days [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT]
糟糕
 • (zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ) too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top