Search result for

你喜欢吃什么维生素

(1 entries)
(0.7573 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你喜欢吃什么维生素-, *你喜欢吃什么维生素*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which vitamin do you prefer?[CN] 你喜欢吃什么维生素? The 10th Victim (1965)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()喜欢 (xǐ huān) (chī)什么 (shén me)维生素 (wéi shēng sù)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
喜欢
 • (xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙) to like; to be fond of [CE-DICT-Simplified]
 • (chī, ) to eat; to have one\'s meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust [CE-DICT-Simplified]
 • (jí, ㄐㄧˊ) stammer [CE-DICT-Simplified]
 • (chī, ) to eat; to have one\'s meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust [CE-DICT-Traditional]
 • (jí, ㄐㄧˊ) stammer [CE-DICT-Traditional]
什么
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) what; what?; who?; something; anything [CE-DICT-Simplified]
维生素
 • (wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ) vitamin [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top