Search result for

你和道间先生或瞳小姐说过 你要退学的事吗?

(1 entries)
(0.7973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你和道间先生或瞳小姐说过 你要退学的事吗?-, *你和道间先生或瞳小姐说过 你要退学的事吗?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am.[CN] 你和道间先生或瞳小姐说过 你要退学的事吗? Emotions (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() () (dào) (jiān)先生 (xiān shēng)或瞳 (huò tóng)小姐 (xiǎo jiě) (shuō) (guò) () (yào)退学 (tuì xué) (de) (shì) (ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top